Els tallers de Lligams tenen per objectiu oferir a les famílies un ventall de propostes per poder fer un acompanyament des de l'embaràs fins als 5 anys aproximadament de l'infant.

Per així, aquest període de desenvolupament sensible de les criatures, els pares i les mares comptin amb un espai no només de relació i joc amb els seus fills i filles en un entorn cuidat i preparat, sinó també un espai a on els adults puguin rebre un acompanyament i un marc de contenció per tal d'afavorir i potenciar les seves capacitats parentals. De manera que la construcció del vincle i de la família esdevingui sa i positiu.